• Завантаження погоди...
На базі філії Жмеринське лісове господарство ДП "Ліси України" діє еколого-просвітницький центр, а також три учнівські лісництва: «Паросток» Коростівецької ЗОШ І-ІІ ступенів, «Подільські діброви»  ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 м.Жмеринки та «Учнівське лісництво імені Василя Дем’яновича Байтали»  Пеньківської СЗШ І-ІІІ ступенів.
Учнівське  лісництво  -  це  структурний підрозділ закладу освіти, який забезпечує потребу школярів, учнівської молоді в здобутті знань. умінь і навичок у галузі лісівництва, сприяє вихованню свідомого ставлення до праці, до охорони природи, використання та відтворення лісових ресурсів та вибору майбутньої професії. 
Учнівське лісництво створюється на базі середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів різних типів, позашкільних навчальновиховних закладів, відповідно до Положення про середній загальноосвітній навчальновиховний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.93 р. N 660  ( 660-93-п ), Положення про позашкільний навчальновиховний заклад, атверджене постановою Кабінету Міністрів України від 26.01.94 р. N 45 ( 45-94-п ) та керується в своїй діяльності основними положеннями Закону України  "Про  освіту"  ( 1060-12 ), Лісового кодексу України ( 3852) і створюється за спільним рішенням засновників, якими можуть бути: держлісгосп, міжгосподарський лісгосп, лісопаркове господарство, колективне сільськогосподарське підприємство, а також адміністрації шкіл, гімназій, ліцеїв, позашкільних навчально-виховних закладів ради дитячих та юнацьких організацій. Учнівське лісництво організовується в екологічно-чистих зонах лісів України.12)  
Для участі у діяльності учнівського лісництва залучаються учні VII-XI класів. Членами учнівського лісництва можуть бути учні, педагоги, науковці, спеціалісти лісового господарства тощо. Учнівське лісництво організовує свою роботу протягом року в позаурочний час.
Основою діяльності учнівського лісництва є організація навчально-виховного процесу, експериментальної й дослідницької роботи та продуктивної праці учнів. Відповідно до цього керівництвом складається та затверджується план роботи, розділами якого можуть бути:
- навчально-виховна робота;
- експериментальна й дослідницька робота;
- виробнича практика;
- організація змістовного дозвілля.
Навчання учнів здійснюється за програмами і навчальними планами, в яких передбачено теоретичні теми, практичні завдання та дослідницька робота для учнів вікових категорій II-VIII, IX-XI класів.
Основними завданнями навчально-виховного процесу в учнівському лісництві є:
- розвиток знань і навичок учнів з лісівництва, біології, екології тощо;
- оволодіння теорією і практикою ведення лісового господарства.
Експериментальна і дослідницька робота учнів - членів учнівського лісництва, проводиться відповідно до угод з науковими установами, вищими навчальними закладами за програмами або планами, затвердженими організаціями-засновниками.
Учнівське лісництво працює на спеціально закріпленій за ним території, відповідно до договору між засновниками (дирекцією лісогосподарського підприємства з навчальним закладом).
Площа учнівського лісництва поділяється на лісогосподарські ділянки (обходи).
При проведенні виробничої практики режим праці і відпочинку має відповідати санітарно-гігієнічним вимогам, віковим особливостям учнів:
- тривалість робочого дня не повинна перевищувати 4-х годин.
Члени учнівського лісництва з урахуванням вікових особливостей, можуть залучатися до виконання таких видів роботи:
- посадка і посів лісу, догляд за лісонасіннєвими плантаціями, вирощування посадкового матеріалу, озеленення населених пунктів та інше;
- заліснення ярів та балок, створення полезахисних лісосмуг та захисних лісових насаджень по берегах річок і водойм, виявлення і охорона рідкісних рослин, пам'ятників природи;
- постановка дослідів за завданнями господарства, наукових установ;
- заготівля лікарської сировини, грибів, збирання насіння деревних і чагарникових порід;
- підгодівля диких корисних тварин, охорона і приваблення птахів, розселення і охорона мурашників тощо.
Виховна робота і організація змістовного дозвілля учнів в учнівському лісництві здійснюється навчально-виховним закладом  та виробничим підрозділом, які є засновниками і планують відповідні заходи як на навчальний рік, так і на канікулярний період.