• Завантаження погоди...
Використання лісових ресурсів в філії Жмеринське лісове господарство ДП "Ліси України" має невиснажливий характер. Так, середньорічний приріст деревини на 1 га покритих лісом земель складає 4 м3, середній розмір лісокористування на цій площі становить 2,8 м3. 
Лісосічний фонд філії використовується рівномірно, раціонально й ефективно з дотриманням вимог державного та міжнародного законодавства.
Заготівля деревини з огляду на низку об’єктивних чинників залишається головним видом лісокористування. Під лісозаготівлею розуміється комплекс заходів, спрямованих на отримання лісопродукції в стиглих лісах як кінцевий результат лісовирощування, санітарне покращення насаджень та покращення продуктивності деревостанів. Заготівля деревини здійснюється при рубках головного користування та рубках формування та оздоровлення лісів на заздалегідь виділеній ділянці. 
Головне користування здійснюється в межах розрахункової лісосіки. Щорічний обсяг деревини, що заготовлюється в філії Жмеринське лісове господарство ДП "Ліси України" становить 47,6 тис м3, площа рубок головного користування становить 77 га. 
Лісозаготівля на підприємстві ведеться з моніторингом негативного екологічного впливу на ділянки, який мінімізується спеціалістами підприємства за допомого низки заходів, зокрема впровадженням природо-зберігаючих технологій. 
Структурні підрозділи, які задіяні в лісозаготівлі мають достатню сучасну матеріально-технічну базу. Облік заготовленої деревини здійснюється за допомогою сучасної електронної системи. Важливим результатом роботи системи є значне скорочення паперового документообігу та різних видів звітності між виробничими підрозділами підприємства. Таким чином, система електронного обліку надає можливість переглянути повністю ланцюжок руху деревини від місця заготівлі до споживача.
Загалом лісозаготівля на підприємстві ведеться на досить високому технологічному рівні з урахуванням усіх сучасних вимог ведення лісового господарства та з впровадженням сучасних технологій, моніторингом яких безперервно займаються спеціалісти філії Жмеринське лісове господарство ДП "Ліси України".